Anunt 1245 si Proces verbal nr 1246 din 14.09.2021

Share This:

Anunt nr 1971 si pv nr 1972 din 20.07.2021

Share This:

Share This:

Informare NR 1128 din 14.04.2021

Share This:

Anunt nr 926 din 29.03.2021 si pv nr 927 din 29.03.2021

Share This:

Anunt nr 511 si pv nr 512 din 16.02.2021

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

S38_plan_cadastral Opis_alfabetic_deținători_MOLDOVENI

Share This:

INFORMARE

COMUNA MOLDOVENI

JUDETUL NEAMT 

NR.20/05.01.2021

INFORMARE

                    Aceasta informare este efectuata de COMUNA MOLDOVENI, cu sediul in loc. Moldoveni, com. Moldoveni, jud. Neamt, ce intentioneaza sa solicite de la Siostemul de Gospodarire a Apelor Neamt, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI SI PODURI AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT’’.                                                                                                                       Aceasta investitie este: noua.                                                                                                    Ca rezultat al acestei activitati nu vor rezulta ape uzate.                                             Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare.  

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata .                                                                                                              Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa mentionata si la Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt, Piatra Neamt, B-dul Dacia nr.5A , TEL. 0233-217177, dupa data de 06.01.2021.

Share This:

Share This:

Proces verbal 1260 si anunt 1259 din 19.11.2020

Share This:

Anunt nr 1257 si pv 1258 din 16.11.2020

Share This:

Share This:

Anunt nr 1072 si pv nr 1073 din 27.10.2020

Share This:

Documentatie privind INFIINTARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT

Share This:

Anunt nr 893 si pv nr 894 din 7.09.2020

Share This:

Anunt nr 798 si pv nr 799 din 7.08.2020

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

Share This:

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ – teritorială Moldoveni, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 37 începând cu data de 08.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primariei Comunei MOLDOVENI, judetul NEAMT., conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Moldoveni, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

Share This:

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

         Unitatea Administrativ – Teritorială Moldoveni, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 34, 35, 36 începând cu data de 11.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primariei Moldoveni, strada principala nr.315, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Moldoveni, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Share This: