Documentele doveditoare privind componenta si veniturile familiei\persoanei singure: lemne, combustibili petrolieri si combustibili solizi

Share This:

Anunt 1245 si Proces verbal nr 1246 din 14.09.2021

Share This:

Anunt nr 1971 si pv nr 1972 din 20.07.2021

Share This:

Share This:

Informare NR 1128 din 14.04.2021

Share This:

Anunt nr 926 din 29.03.2021 si pv nr 927 din 29.03.2021

Share This:

Anunt nr 511 si pv nr 512 din 16.02.2021

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

S38_plan_cadastral Opis_alfabetic_deținători_MOLDOVENI

Share This:

INFORMARE

COMUNA MOLDOVENI

JUDETUL NEAMT 

NR.20/05.01.2021

INFORMARE

                    Aceasta informare este efectuata de COMUNA MOLDOVENI, cu sediul in loc. Moldoveni, com. Moldoveni, jud. Neamt, ce intentioneaza sa solicite de la Siostemul de Gospodarire a Apelor Neamt, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI SI PODURI AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT’’.                                                                                                                       Aceasta investitie este: noua.                                                                                                    Ca rezultat al acestei activitati nu vor rezulta ape uzate.                                             Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare.  

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata .                                                                                                              Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa mentionata si la Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt, Piatra Neamt, B-dul Dacia nr.5A , TEL. 0233-217177, dupa data de 06.01.2021.

Share This:

Share This: