Educatie


educatie
În prezent, în comuna Moldoveni există o unitate de învățământ primar și
gimnazial, clasele I-VIII și o grădiniță – Grădinița cu program normal,
structură a Școlii Moldoveni.
Școala are ca bază materială 8 săli de clasă, două laboratoare școlare (un
laborator de fizică și un laborator de informatică), un teren de sport, o sală
de sport și o bibliotecă școlară, iar grădinița cuprinde o clasă pregătitoare și
2 grupe de grădiniță, cu 2 terenuri de joacă pentru copii. De asemenea, elevii
au acces și la 22 calculatoare (14 în cadrul școlii gimnaziale și 8 în cadrul
grădiniței), dintre care 3 sunt conectate la internet (viteza de 12 Mbps).
Unitățile de învățământ sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă și
energie electrică, și dețin un sistem de încălzire cu centrale termice care
utilizează lemne de foc. Însă, din cauza faptului că la nivel comunal nu există
o stație de tratare a apei, apa distribuită în unitățile de învățământ nu este
potabilă, fiind folosită doar în scop menajer. De asemenea, toate corpurile
de clădire dispun de izolație termică.
Numărul elevilor înscriși în anul școlar 2013/2014 este de 238 de persoane,
în creștere față de anul școlar anterior cu un procent de 1,67%. Din totalul
populației școlare, copiii înscriși la grădiniță dețin un procent de 19,74%, cei înscriși în învățământul primar 38,65%, iar restul de 41,59% sunt înscriși în
învățământul gimnazial.

 

 

Share This:

Comments are closed.