Istoric comună

Symbols_of_Romania

Comuna Moldoveni este atestată documentar încă din anul 1448, când
ținuturile sale au fost date în proprietate dregătorului Sfatului Țării
Moldovei, Ion (Oană) Porcu.
Astfel, până la finalul secolului al XV-lea se conturează îndeajuns de bine
existența satului Porcești, cu satele învecinate Brebi și Hociungi.
Evoluția vieții economice, sociale și demografice a satelor Moldoveni și
Hociungi este atestată de actele emise în a doua jumătate a secolului al XVIlea
și prima jumătate a secolului al XVII-lea. Între anii 1630 și 1648, locuitorii
din Porcești au vândut proprietățile sau părți din acestea fraților Iurașcu și
Gheorghe Bașotă și marelui vornic al Țării de Jos, cu mare influență în timpul
domniei lui Vasile Lupu – Toma Cantacuzino, astfel că spre finalul secolului
XVIII pe teritoriul comunei nu mai existau decât țărani răzeși.
Cultura, tradițiile și obiceiurile reprezintă elemente importante ale vieții
sociale a comunei Moldoveni. Aceasta deține o importantă moștenire
culturală, manifestată la evenimentele festive organizate cu ocazia
sărbătorilor pascale și a celor de iarnă.
De-a lungul timpului, administrația publică locală a adoptat diferite măsuri
pentru conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și pentru
conservarea tradițiilor. În ultimii ani, în comuna Moldoveni s-a reabilitat și
modernizat biblioteca publică, s-a inaugurat muzeul satului cu ocazia
împlinirii a 555 de ani de atestare documentară a comunei și s-a modernizat
căminul cultural din satul Moldoveni. Cu toate acestea, din cauza migrației
locuitorilor spre zonele urbane, mare parte dintre tradiții și obiceiuri s-au
pierdut în timp. Un exemplu în acest sens este orchestra comunei, care, deși
s-a remarcat la nivel regional și național cu repertoriul său muzical, s-a
destrămat în anul 1968.

 

Share This:

Comments are closed.