Clima

climaClima comunei Moldoveni este o climă
caracteristică versanților de est ai dealurilor subcarpatice și ai văii Siretului.
Așezarea la intersecția meridianului de 26 grade și 27 secunde longitudine
estică și a paralelei de 47 grade latitudine nordică determină un climat
temperat continental caracterizat de temperaturi medii anuale de 8-9 grade
Celsius, cu valori medii ridicate în perioada iunie – iulie, când temperaturile
pot depăși 35 grade Celsius.
În partea a doua a lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie apare
fenomenul de îngheț ce ține până spre sfârșitul lunii martie. Perioada de
iarnă este caracterizează de geruri moderate (temperatura este cuprinsă
intre -15 grade C și -20 grade C), cu anumite excepții, situații când
temperaturile pot să coboare uneori chiar și până la -35 grade Celsius.
Fenomenul care se produce cel mai frecvent în anotimpul de toamnă este
ceața, care se manifestă uneori pe parcursul unei perioade ce poate ține
până la câteva săptămâni.
Precipitații atmosferice – anual, precipitațiile căzute sunt în medie de circa
525 mm. Lunile februarie, martie, octombrie și noiembrie sunt cele mai
secetoase, iar în lunile mai, iunie și iulie se înregistrează cel mai ridicat nivel
de precipitații.

Share This:

Comments are closed.