ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ – teritorială Moldoveni, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 37 începând cu data de 08.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primariei Comunei MOLDOVENI, judetul NEAMT., conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Moldoveni, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Share This:

Bookmark the permalink.