Anunt important!!!

ANUNT

Vă rugăm să vă prezentați cu documentele de proprietate la sediul primăriei comunei Moldoveni, chiar
dacă aveți cadastrare și intabulare în regulă, deoarece aceste documente vor fi modificate și
reactualizate.
Cei care au executat lucrările de cadastrare și intabulare cu alte firme sunt rugați să se prezinte la
primarie întrucât au apărut modificări asupra lucrărilor de cadastru.
Deasemenea, rugăm pe cei care dețin asociații agricole să se prezinte cu contractele de arenda la sediul
primăriei pentru clarificări.
Cei care dețin construcții fără autorizatie vor putea intra în legalitate prin lucrările de cadastru sistematic
fără costuri. De aceea vă rugăm să permiteți accesul echipelor pe proprietatea dumneavoastră pentru
efectuarea de măsurători.

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38169/20.07.2022
având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a
imobilelor din UAT Moldoveni” vă anunță că din data de 25.10.2022 s-a demarat campania de colectarea
documente de la cetățeni. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru
și carte funciară în mod gratuit.
Cetățenii sunt rugați să pregătească actele de proprietate (Titlu de Proprietate, Extras CF, Contract de
Vânzare-Cumpărare, Certificat de Moștenitor, Act de Partaj, Sentința Judecătorească, Copie după actul
de identitate sau, după caz, Certificat de deces) și să le depună la punctul de informare S.C. TOTAL
BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei Moldoveni.
Orice informație despre proiect poate fi obținută de la Primăria Moldoveni, OCPI Neamț și punctul de
informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei și call-center S.C. TOTAL BUSINESS LAND
S.R.L.

Vă multumim!

Share This:

Bookmark the permalink.