Anunt public

Share This:

Proces verbal publicatie vanzare imobiliara nr 1653 din 28.05.2024

Proces verbal publicatie vanzare imobiliara nr 1653 din 28.05.2024

Share This:

Anunt APM

Share This:

Anunt AEP

Share This:

14.03.2024-anunt incadrare MOLDOVENI – REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI SI PODURI

Share This:

Anunt licitatie

  • 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
  • Comuna Moldoveni, județul Neamț, cu sediul in Localitatea  Moldoveni, Strada Principală nr. 315, comuna Moldoveni, județul Neamț, telefon/fax: 0233.745.752/ 0233.745.862,  Cod fiscal; 2613761 , e-mail:  primaria_moldoveni@yahoo.com ,   persoana de contact  Moldovanu Maria.
Citeste mai mult

Share This:

REZULTATE FINALE CONCURS NR 280 DIN 29.01.2024

REZULTATE FINALE CONCURS NR 280 DIN 29.01.2024

Share This:

AFISARE REZULTAT INTERVIU NR 248 DIN 25.01.2024

AFISARE REZULTAT INTERVIU NR 248 DIN 25.01.2024

Share This:

REZULTAT PROBA SCRISA NR 204 DIN 21.12.2023 DIN DATA DE 22.01.2024

REZULTAT PROBA SCRISA NR 204 DIN 21.12.2023 DIN DATA DE 22.01.2024

Share This:

PROCES VERBAL NR 168 DIN 18.01.2024-SELECTIE DOSARE AFISARE

PROCES VERBAL NR 168 DIN 18.01.2024-SELECTIE DOSARE AFISARE

Share This:

Anunt organizare concurs angajare nr 4626 din 21.12.2023

JUDEȚUL NEAMȚ

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI

Tel./Fax. 0233/745862 0233/745752

e-mail: primaria@comunamoldoveni.ro

         Nr.  4626  din  21.12.2023

A N U N Ț

Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale –  vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022  și a art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023  după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: inspector de specialitate – asistent social clasa I, gard profesional asistent

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post  vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Citeste mai mult

Share This:

Anunt important

Tabloul taxelor si impozitelor locale pe anul 2024

Share This:

PROCEDURA INTERNA

PRIVIND PARTICIPAREA SOLICITANTILOR DE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE

PROCEDURA INTERNA RABLA LOCAL

Share This:

Informare expropriere

Plansa 1_2 Plansa 2_2 Plansa 26 Decizie expropriere HG 1372.2022 Plansa 25

Share This:

Anunt nr 3253 si pv nr 3254 din 3.10.2023

Anunt nr 3253 si pv nr 3254 din 3.10.2023

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important!

Share This:

Comunicat de presa

Share This:

Anunt important – înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)

A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)! 

Dacă ești comerciant, producător sau importator de băuturi în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau metal, cu volume între 0,1 litri și 3 litri inclusiv, sau activezi îndomeniul ospitalității (HoReCa), atunci ai obligativitatea legală de a te înregistra în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). 

Înregistrarea în baza de date a SGR se face pe site-ul www.returosgr.ro și se încheie pe 28 februarie 2023.

Fă și tu primul PAS în implementarea Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România! 

Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau aluminiu, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse, au obligația legală, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021, să se înregistreze online, în baza de date a Sistemului de Garanţie-Returnare. Înregistrarea se poate face până pe 28 februarie 2023, pe site-ul www.returosgr.ro 

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important!!!

ANUNT

Vă rugăm să vă prezentați cu documentele de proprietate la sediul primăriei comunei Moldoveni, chiar
dacă aveți cadastrare și intabulare în regulă, deoarece aceste documente vor fi modificate și
reactualizate.
Cei care au executat lucrările de cadastrare și intabulare cu alte firme sunt rugați să se prezinte la
primarie întrucât au apărut modificări asupra lucrărilor de cadastru.
Deasemenea, rugăm pe cei care dețin asociații agricole să se prezinte cu contractele de arenda la sediul
primăriei pentru clarificări.
Cei care dețin construcții fără autorizatie vor putea intra în legalitate prin lucrările de cadastru sistematic
fără costuri. De aceea vă rugăm să permiteți accesul echipelor pe proprietatea dumneavoastră pentru
efectuarea de măsurători.

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38169/20.07.2022
având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a
imobilelor din UAT Moldoveni” vă anunță că din data de 25.10.2022 s-a demarat campania de colectarea
documente de la cetățeni. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru
și carte funciară în mod gratuit.
Cetățenii sunt rugați să pregătească actele de proprietate (Titlu de Proprietate, Extras CF, Contract de
Vânzare-Cumpărare, Certificat de Moștenitor, Act de Partaj, Sentința Judecătorească, Copie după actul
de identitate sau, după caz, Certificat de deces) și să le depună la punctul de informare S.C. TOTAL
BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei Moldoveni.
Orice informație despre proiect poate fi obținută de la Primăria Moldoveni, OCPI Neamț și punctul de
informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei și call-center S.C. TOTAL BUSINESS LAND
S.R.L.

Vă multumim!

Share This:

Anunt nr 4301 si Pv nr 4302 din 16.11.2022

Share This:

Anunt important!!!

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT DE LICITATIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț, telefon/fax 0233/745.752, 0233/745.862, e-mail: primaria_moldoveni@yahoo.com, cod fiscal 2613761. 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 15.998 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Moldoveni, situat în extravilanul Comunei Moldoveni, situat în punctul Sarghi Deal II, cu număr cadastral 52800,Tarlaua 28, parcela 361/218, cu destinația de „Amenajare spațiu pentru desfășurarea activităților din hală service și spațiu pentru stație de asfalt”,conform H.C.L. nr. 33/30.05.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Primăria Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

100 lei /exemplar care se achită numerar la Casieria Primariei Comunei Moldoveni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/07/2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01/08/2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original .

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

01/08/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Moldoveni, comuna Moldoveni, Strada Principală nr. 315, județul Neamt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamș, cod poştal 610012, telefon 0233/219.493, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicarii 11.07.2022.

Share This:

Proces verbal nr 1571 din 9.05.2022 si anunt nr 1570 din 9.05.2022

Share This:

Proces verbal nr 3485 din 30.12.2021 si anunt nr 3483 din 30.12.2021

Share This:

Anunt publicitar nr 3092 din 23.11.2021 si proces verbal nr 3093 din 23.11.2021

Share This:

Anunt publicitar nr2733 din 22.10.2021 si proces verbal nr 2734 din 22.10.2021

ANUNT PUBLICITAR POPESCU IOAN

PROCES VERBAL POPESCU IOAN

Share This:

Anunt publicitar nr2731 din 22.10.2021 si proces verbal nr 2732 din 22.10.2021

ANUNT PUBLICITAR DABIJA IOAN

PROCES VERBAL DABIJA IOAN

Share This:

Anunt dezbatere publica

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA

DOCUMENTATIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT

COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT in calitate de concedent, anunța supunerea pentru dezbatere publica a documentației privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT.

Întreaga documentație poate fi descărcată apăsând AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adică pana la data de 20.11.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatere, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: primaria_moldoveni@yahoo.com
  • Telefon:Tel 0233745862;Fax: 0233745862
  • La registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT

La finalizarea perioadei de dezbatere toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local MOLDOVENI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.

DOCUMENTATIE PENTRU SITE COMUNA MOLDOVENI

 

 

 

Share This:

Documentele doveditoare privind componenta si veniturile familiei\persoanei singure: lemne, combustibili petrolieri si combustibili solizi

Share This:

Anunt 1245 si Proces verbal nr 1246 din 14.09.2021

Share This:

Anunt nr 1971 si pv nr 1972 din 20.07.2021

Share This:

Share This:

Informare NR 1128 din 14.04.2021

Share This:

Anunt nr 926 din 29.03.2021 si pv nr 927 din 29.03.2021

Share This:

Anunt nr 511 si pv nr 512 din 16.02.2021

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

S38_plan_cadastral Opis_alfabetic_deținători_MOLDOVENI

Share This:

INFORMARE

COMUNA MOLDOVENI

JUDETUL NEAMT 

NR.20/05.01.2021

INFORMARE

                    Aceasta informare este efectuata de COMUNA MOLDOVENI, cu sediul in loc. Moldoveni, com. Moldoveni, jud. Neamt, ce intentioneaza sa solicite de la Siostemul de Gospodarire a Apelor Neamt, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI SI PODURI AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT’’.                                                                                                                       Aceasta investitie este: noua.                                                                                                    Ca rezultat al acestei activitati nu vor rezulta ape uzate.                                             Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare.  

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata .                                                                                                              Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa mentionata si la Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt, Piatra Neamt, B-dul Dacia nr.5A , TEL. 0233-217177, dupa data de 06.01.2021.

Share This:

Share This:

Proces verbal 1260 si anunt 1259 din 19.11.2020

Share This:

Anunt nr 1257 si pv 1258 din 16.11.2020

Share This:

Share This:

Anunt nr 1072 si pv nr 1073 din 27.10.2020

Share This:

Documentatie privind INFIINTARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT

Share This:

Anunt nr 893 si pv nr 894 din 7.09.2020

Share This:

Anunt nr 798 si pv nr 799 din 7.08.2020

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

Share This:

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ – teritorială Moldoveni, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 37 începând cu data de 08.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primariei Comunei MOLDOVENI, judetul NEAMT., conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Moldoveni, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Share This:

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI

Share This:

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

         Unitatea Administrativ – Teritorială Moldoveni, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 34, 35, 36 începând cu data de 11.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primariei Moldoveni, strada principala nr.315, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Moldoveni, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Share This: